Praktisk info

Receptionen er åben mandag til fredag fra kl. 08.00 – 14.00

Receptfornyelse/tidsbestilling:
Receptfornyelse og tidsbestilling foregår telefonisk mellem kl. 9-12 eller via besnyttelse af e-booking.

E-konsultation:
Her kan du stille lægen og sygeplejerskerne spørgsmål, samt får svar på tagne prøver. Der vil blive svaret inden for 2 til 4 arbejdsdage.

Blodprøver:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Hvis du skal have foretaget en blodprøve, gøres dette ifølge aftale med læge eller sygeplejerske. Du skal selv kontakte sygeplejersken i telefontiden for resultat af prøven eller sende en E-konsultation via ”Selvbetjening”

Konsultation:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Foregår kun efter aftale mandag til fredag mellem kl. 08 – 16. Ved ankomst bedes du registrere dig ved vores ankomst terminal, inden du tager plads i venteværelset.

Akut sygdom:
Ved behov for vurdering af akut opstået sygdom, kontaktes klinikken mellem kl 8.00 – 9.00 og man kan blive visiteret til at få en akut tid samme dag. Kontaktes klinikken efter kl. 12.00 følg henvisningen på tlf.  nr. 79 30 40 70. Uden for klinikkens åbningstid fra 16.00 til 08.00 samt lørdag, søndag og helligdage kontakt lægevagten på tlf. 70 15 03 00. Læs mere om fornuftig brug på Lægevagtens hjemmeside  –  Ved livstruende sygdom: Ring alarm 112

Sygebesøg:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Skulle du få akut behov for sygebesøg, kontaktes lægehuset i telefontiden.

Udeblivelse:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Såfremt du bliver forhindret i at møde op til aftalt tid, bedes du hurtigt muligt kontakte klinikken, så vi har mulighed for at anvende tiden til en anden patient.

Sundhedskort/sygesikringsbevis:                                                                                                                                                                                                                                                                                 Du skal altid medbringe dit sygesikringskort, når du skal til lægen. Hvis du har mistet det, eller det er gået i stykker, skal du henvende dig hos kommunen for at få et nyt.

Adresseændring:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Hvis du flytter adresse, må du gerne meddele det til os, da vi ikke automatisk får besked.

Medicin/Prøvesvar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        www.sundhed.dk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      På den offentlige sundhedsportal kan du i Medicinkortet se, hvor mange udleveringer du har tilbage, og tjekke om dine recepter er udløbet. Under ”laboratoriesvar” kan du se svaret på nye prøver 72 timer efter prøven er taget, lige som gamle prøvesvar er tilgængelige. Log ind med din NemID