Personale

Herunder kan du se en liste over personalet i alles Lægehus Frederikshavn udover lægerne:


Konsultationssygeplejeske: Michella

 

                 
Konsultationssygeplejerske: Anette                  Konsultationssygeplejerske: Catarina

 

                       
Konsultationssygeplejerske: Lisa                      Konsultationssygeplejerske: Rikke

 

Konsultationssygeplejerske: Vibeke                Sygeplejerske: Camilla

 

               
Sekretær og farmakonom: Camilla                  SSA: Marianne

 

Konsultationssygeplejerske: Mie

 

Praksisleder: Tanja

Tanja varetager den daglige drift af klinikken. I tæt samarbejde med det øvrige personale bidrager vi til god og kompetent service af alle vores patienter.

Vi har som vores primære mål,  at sikre kontinuitet og sammenhæng i vores patientforløb. Derfor varetages dit forløb hos os, primært af faste og kompetente sygeplejersker. De fungere som tovholder og bindeled mellem dig og lægen. Du vil naturligvis møde lægen, når der er behov for det.